MUSIKALISK INSPIRATION.

 

Astor Piazzolla, Antonio Carlos Jobim, Baden Powell, Fernando Sor, Billie Holiday, Ella Fitzgerald,

Shirley Horn...musiken som inspirerar finns på så många håll - i så många genrer och i

så många musikaliska sammanhang. Klassisk gitarrmusik, visor, latinamerikansk folkmusik och blues influerarmen det är jazzens klangvärld som bär min röst. Det finns något som förenar

och engagerar nästan oavsett genre. Det är musikens uttrycksfullhet och passion.

Där någonstans hittar jag min källa till inspiration.

MUSICAL INSPIRATION.

 

Astor Piazzolla, Antonio Carlos Jobim, Baden Powell, Fernando Sor, Billie Holiday, Ella Fitzgerald,

Shirley Horn ... the music that inspires can be found in so many places - in so many genres and

 in so many musical contexts. Classical guitar music, Latin American folk music and blues influence,

but it is the sound world of jazz that carries my voice. There is however something that unites

and engages almost regardless of genre. It is the expressiveness and passion of the music.

Somewhere there I find my source of inspiration.

All rights reserved © Katarina Jältfors